Information

Kontakt

Länkar

hantverkare barnBarnsäkra ert hem
Vi hjälper er att barnsäkra ert hem. Vi monterar upp grindskydd vid trappor och balkonger. Vi sätter upp klämskydd vid dörrar, tippskydd på högskåp, barnspärrar för lådor och luckor i köket. Vi sätter upp staket runt tomten, barnsäkrar er pool mm.

hantverkare tippskydd

Tippskydd
Barn leker och ska givetvis fortsätta med det. Barn föds nyfikna och utforskar sin omgivning ...måste bara klättra upp på hyllorna för att nå den där spännande saken som mamma ställde högst upp. Barn ska ju inte kättra på hyllorna men det bryr sig inte alltid barnen om, oavsett så ska det inte resultera i att skåpet välter.

Vi hjälper er att montera upp tippskydd, låter enkelt men i de flesta fall krävs det att man har tillgång till en kraftig HILTI-maskin för att kunna borra och förankra tippskyddet korrekt i betongväggen.

Klämskyddhantverkare klämskydd
Vi hjälper att montera klämskydd vid dörrar och grindar. Handtagen som sitter i dörrar är anpassade för vuxna människor, barnen väljer helt naturligt att hålla handen längre ner och tyvärr alltför ofta precis där dörren riskerar att klämma fingrarna. Klämrisken ökar markant när det är flera barn som samtidigt springer och leker mellan rummen.
hantverkare klämskydd


Hävarmskraften gör att det inte behövs någon större kraft för ett barn stänga dörren, är oturen framme så befinner sig ett annat barn på andra sidan dörren med fingrar på fel ställe. 


Det finns lösningar för detta, vi monterar upp klämskydd som förhindrar att barnets fingrar kan komma i kläm.
  
hantverkare skåpspärr
Barnspärr

I skåp och kökslådor finns massor av spännande saker för barn att upptäcka, i vissa skåp och lådor måste vi vuxna dock förvara lite mer farliga saker såsom, kemikalier, glas, vassa knivar och plastpåsar.

Vi hjälper er att montera barnspärrar på skåp och lådor.Välkomna som kund till oss !

 

 

 

Last Updated on Friday, 08 May 2009 06:37
 

Undersökning

Vilket jobb skulle du i första hand välja en hantverkare till?